Ydelser

Ydelser

 

 • Bogføring
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Anlægsaktiver
 • Løn
 • Moms
 • Materiale til revisor
 • Opstilling af regnskab
 • Budgetlægning samt -opfølgning

Er du interesseret i at vide mere om ovenstående ydelser, kan du læse videre herunder. Alternativt er du velkommen til at kontakte mig, så vi kan tage en dialog om hvad der er mest fordelagtigt for dig og din type af virksomhed.

 

Bogføring

 • Herunder bank- og kasseafstemninger

 

En forudsætning for en ajour balance er, at alle bilag er bogført og afstemt op imod banken og kassen, så det sikres at alle omkostninger og indtægter er med.

 

Kreditorstyring

 • Bogføring af leverandørfakturaer/kreditorer
 • Betaling af regninger
 • Afstemning til kontoudtog

 

Har du mange forskellige kreditorer, kan det være en fordel at få dem oprettet i et kreditormodul – dermed bliver de bogført i systemet med det samme, og likviditeten kan styres bedre.

 

Debitorstyring

 • Fakturering
 • Bogføring af fakturaer
 • Rydning af debitorer

 

Det vigtigste i dit bogholderi og din virksomhed, er, at få skrevet fakturaer løbende og ikke mindst, at få pengene ind til tiden. Dette hjælper et debitormodul dig med at holde styr på.

 

Anlægskartotek

 • Bogføring af afskrivninger
 • Ajourføring af anlægskartotek ved ny anskaffelser

 

Har du mange aktiver, der skal beregnes afskrivninger på, kan det være en fordel, at have aktiverne oprettet i et anlægskartotek.

 

Løn

 • Indberetning af løn ud fra timesedler / fast løn

 

Moms

 • Momsregnskab
 • Indberetning

 

Det er vigtigt, at overholde frister stillet af det offentlige. Det gælder også for rettidig indberetning af moms, hvilket en ajour resultatopgørelse kan bidrage med.

 

Klargøring af materiale til revisor

 • Balance
 • Kontokort
 • Bankafstemninger
 • Kasseafstemninger
 • Oversigt over debitorer og kreditorer
 • Lønafstemning

 

Ajour Support kan med fordel inddrages i processen med klargøring af materiale til revisor. Oftest ligger der et højt timeforbrug hos revisoren, pga. ekstra gennemgang af materialet - dette tidsforbrug kan ajour support nedbringe.

 

Opstilling af regnskab

 • Opstilling af regskab til revisor

 

Budget

 • Udarbejdelse af budget
 • Budgetopfølgning

 

At få lagt et budget er et vigtigt redskab, så man kan styre efter det og dermed træffe de rigtige beslutninger.

 

Det er ligeså vigtigt løbende, at få udarbejdet en budgetopfølgning op imod realiserede tal, så man kan følge med og sætte hurtigt ind, hvis der er negative budgetoverskridelser

 

Copyright © All Rights Reserved Ajour Support - v/Carina Østergaard Jørgensen - Halfdan Rasmussens vej 114 - 4700 Næstved