Projekter

Projekter

 

  • Optimering af det nuværende økonomisystem / implementering af nyt
  • Optimering af arbejdsopgaver og arbejdsgange
  • Beskrivelse af forretningsgange
  • Konvertering

Mine primære ansvarsområder gennem min karriere har været regnskabsudarbejdelse, hvor jeg sideløbende har jeg været så heldig, at arbejde med-, og deltage i, nogle spændende projekter, som listet ovenfor. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om projekterne nedenfor. Kontakt mig også gerne, så vi kan tage en dialog om hvordan min erfaring med disse projekter, kan hjælpe dig og din virksomhed.

 

Optimering af det nuværende økonomisystem / implementering af nyt

Jeg har erfaring med implementering af nyt økonomisystem. I det konkrete tilfælde, var der tale om et nyt værktøj, der skulle have sammenhæng til virksomhedens eksisterende system. Implementeringen skulle sikre, at data hele tiden var tilgængelig og opdateret.

 

Løsningen gjorde, at man til enhver tid kunne trække en rapport ud med opdaterede tal og arbejde videre med denne. Den medvirkede til færre fejl, udelukkende ved at mindske de manuelle indtastninger.

 

Et nyt økonomisystem er værd at overveje, med det er vigtigt, at man gør sig tanker om, hvordan det skal kunne hjælpe virksomheden. Nogle gange kan det også være, at ens nuværende system ikke bliver udnyttet optimalt, hvorfor det er en fordel, at se på hvilke muligheder, der er i det eksisterende. Det kan jeg hjælpe jer med.

 

Optimering af arbejdsopgaver -og gange

Det er vigtigt hele tiden at have fokus på sine arbejdsopgaver og hvordan man udfører dem. Ved at sætte opgaverne i system og samtidig tænke optimering, kan man tit og ofte springe nogle arbejdsgange over, og dermed blive endnu mere effektiv. Dette til gavn for både den medarbejder, der sidder med opgaven, men i dén grad også for virksomheden.

 

Mulighederne for optimering kan være mange og forskellige, det afhænger af DIN type virksomhed og dermed også hvilke arbejdsområder I beskæftiger jer med. For de mindre virksomheder kan det fx være integration mellem regnskabsprogram og netbank, så man dels sparer tid, dels mindsker fejl.

For større virksomheder kan det være flowet fra, at man modtager en faktura, til den ligger klar til godkendelse og betaling, som kan gøre livet lettere for bogholderen.

 

Mulighederne er mange og det behøver ikke betyde den helt store indsats for virksomheden - nogle gange er nye øjne med til at se nye løsninger og hjælpe med til at processerne bliver gennemgået og mulige forbedringer implementeres.

 

Beskrivelse af forretningsgange

Gennem årene har jeg set hvor vigtigt det er, at forretningsgangene er skrevet ned. Det gør det blandt andet lettere for dine medarbejdere og/eller kollegaer, at være back up på dine opgaver, da der er fuld klarhed omkring, hvordan den enkelte opgave skal udføres.

 

En sådan beskrivelse bør jævnligt revideres, for hele tiden at sikre, at man gør tingene så effektivt som muligt.

 

Ajour Support kan dels gennemgå de nuværende forretningsgange og komme med forslag til forbedringer, dels være tovholder for processen med at få de forskellige medarbejderes områder nedfældet.

 

En god investering, der er værd at bruge tid på.

 

Konvertering

Jeg har senest været tilknyttet det konverteringsteam, der skulle bringe data fra DiBa Bank's system ( BEC) til Sydbanks platform (Bankdata). Min rolle har været videreformidling af viden på regnskabssiden i DiBa Bank (og BEC platformen) og sikre, at alle relevante informationer og tal er videregivet til Sydbank´s økonomiafdeling.

 

Konverteringsprocessen har givet mig et indblik i den kompleksitet, der er i at flytte data fra én platform til en anden og sikre, at alle elementer kommer med og får den samme betydning på den nye platform.

 

En spændende proces der kan drage paraleller til andre virksomhedstyper og måder, at konvertere data på.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Ajour Support - v/Carina Østergaard Jørgensen - Halfdan Rasmussens vej 114 - 4700 Næstved